mustanorsukala  
  Gnathonemus petersii  
     
löytäjä & vuosi: 1950
muut nimet: Mormyrus petersii, Gnathonemus pictus

 
Aikuispituus 20-25 cm
Minimiakvaario 250 L
Maanosa & kotiseutu Afrikka: Niger; Volta; Zaire.
   
Vesiolot pH 6,0-7,8
22-28 °C
Humusuutteen ja/tai turpeen lisäys tärkeää.
Pehmeä-keskikova vesi. Viikoittainen vedenvaihto erittäin tärkeää!
   
Käyttäytyminen Erittäin leikkisä laji, jolle jotkut ovat jopa opettaneet yksinkertaisia temppuja. Yleensä rauhallinen muita kohtaan, mutta häiritsee omia (heikompia) lajitovereitaan. Tämän vuoksi pärjää akvaariossa parhaiten yksin pidettynä. Muodostaa reviirejä, mikäli pidetään muutaman yksilön parvea. Hyvin suurissa akvaarioissa voidaan pitää isona parvena, jossa on tällöin hyvä olla vähintään 10-15 yksilöä.
   
Akvaarion sisustus Rakastaa piilopaikkoja. Akvaariossa tulisi olla runsaasti kasvillisuutta, kannonkoloja ja piiloja. Pieni sisustuksen muuttelu antaa virikkeitä. Jotkut yksilöt ovat leikkineet myös kevyehköillä palloilla, luonnollinen vaihtoehto esim. pallopartalevä.
   
Ruokavalio Lihansyöjä: elävät/pakastetut/kuivatut ravintoeläimet (esim. surviainen, daphnia ja kykloopit. Huolii useinmiten myös kuivaruokia.
   
Lisääntyminen Ei tiettävästi onnistunut akvaariossa.
   
Muuta erityistä Herkkä huonolaatuiselle vedelle ja tietyille lääkkeille. Hyvälaatuisen vedenparannusaineen käyttö, laadukas ruoka ja säntillinen hoito ovat tärkeitä tälle lajille. Kalalla on sähköelin, jota se käyttää paitsi ympäristönsä "luotaamiseen" myös mahdollisesti viestintään. Aivojen koko suhteessa ruumiiseen on tällä lajilla jopa suurempi, kuin ihmisillä, mutta etuaivolohko on suhteessa paljon pienempi. Mm. Saksassa lajia on käytetty/käytetään vesilaitoksissa veden laadun tarkkailuun. Veden epäpuhtaudet stressaavat kalaa ja normaali 800 sähköpulssia minuutissa tahti kiihtyy. Sukupuolieroja ei tunneta.
 
Kirjallisuuslähteinä sivuston teossa käytetyt kirjat